پایش و مدیریت


شاخص عملکرد کلیدی (KPI) یک ارزش قابل اندازه­گیری است که نشان می­دهد شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی کسب و کار خود دست پیدا می‌کند. برای سنجش موفقیت در دستیابی به اهداف، شاخص‌های عملکرد کلیدی در چندین سطح مختلف تعریف می‌شوند.
پایش معدن هوشمند در پروژه‌های نظارت خود با هدف مدیریت و برنامه‌ریزی هرچه بهتر و پایش روزانه عملیات استخراج، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را تعریف می‌کند. اطلاعات مرتبط با این شاخص‌ها بصورت روزانه ثبت و گزارش شده و با طرح کوتاه مدت مقایسه می‌شوند. برخی از این شاخص‌ها مرتبط با موارد زیر می‌باشند:
– پارامترهای تولید (عیار و تناژ)
– حفاری و انفجار
– میزان تولید به ازای ماشین‌آلات
– مهندسی و کنترل عیار
– راندمان ماشین‌آلات، خرابی و غیره