مدیریت آب


نگرانی‌های محیط‌زیستی و توجه به تاثیرات محیط‌زیستی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است و در نتیجه قوانین سرسختانه‌ی مختلفی در این زمینه در دنیا وضع شده است. در نتیجه در معدن‌کاری مدرن، بیشتر از روش‌های سازگار با محیط‌زیست، بخصوص در زمینه آب استفاده می‌شود. بمنظور اطمینان از کیفیت آب در سایت‌های معدنی و جلوگیری از تاثیر منفی آب بر پایین‌دست و ساکنان نزدیک به آن، شرکت‌های معدنی موظف به توسعه طرح‌های مدیریت آب برای کاهش پتانسل آلودگی آب و جلوگیری از آزاد شدن آب آلوده به محیط‌زیست هستند. در نتیجه کیفیت آب سایت‎‌های معدنی بصورت مرتب پایش شده و عملیات تصفیه مختلفی بر روی آن انجام می‌گیرد تا آب به استانداردهای مورد نظر برای استفاده در محیط و صنایع پایین دستی برسد.

وجود آب‌هاي زيرزميني در پيت و ديواره‌هاي نهايي‌ منجر به ناپايداري، ريزش دیواره، عدم انجام صحيح عمليات انفجار، استخراج و همچنين كاهش ايمني مي‌شود. اين‌ موارد از مهم‌ترين مشكلاتي است كه طراحان و مهندسان معادن روباز با آن مواجه‌ هستند. اين مشكلات با افزايش ابعاد پيت (به‌ويژه عمق) حادتر شده و ممكن است در صورت عدم توجه، پيامدهاي جبران‌ناپذيري را سبب شود. از اين‌رو مطالعات آب‌زيرزمينی يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي طراحي معدن محسوب مي‌شود. شرکت پایش معدن هوشمند با بکارگیری کارشناسان و متخصصین این حوزه در زمینه مطالعات هیدروژئولوژی و ارائه طرح‌های مدیریت آب معادن فعالیت دارد. بخشی از خدمات اندازه‌گیری پایش معدن هوشمند در با استفاده از نصب پیزومترها در نقاط مختلف معدن عبارتند از:

  • اندازه‌گیری تراز آب زیرزمینی
  • تعیین فشار آب منفذی متناظر با عمق فیلتر پیزومتر
  • ثبت نوسانات تراز آب زیرزمینی و علت‌یابی نوسان (بارش، تبخیر، پمپاژ، گسترش پیت و مخروط افت و ..)
  • نمونه‌گیری و اجرای مطالعات هیدروشیمیایی برای آب‌های واقع در عمق‌ها و یا سفره‌های مختلف
  • ارتباط‌سنجی مظاهر آب و بررسی احتمال وجود انواع آب و سفره‌های مختلف با تلفیق نتایج مطالعات هیدروشیمیایی، اطلاعات ساختاری و زمین‌شناسی
  • امكان‌سنجي و اعتبارسنجی روش‌هاي مختلف زهكشي و تاثیر چاه‌های پمپاژ در کاهش تراز آب