اولین سمینار مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری


به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، نخستین سمینار مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری با حضور غلامرضا ملاطاهری مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو، وکارشناسان شرکت‌های فعال حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد.

در اولین سمینار مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری، کارشناسان شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی ایران با مباحثی همچون مقدمه‌ای بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد خلق ارزش مشترک و آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری، ضرورت، بایدها، نبایدها و چالش‌های تدوین سند مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها آشنا شدند.

مروری بر تجربه‌های موفق مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های معدنی مطرح دنیا و نقش فناوری در آن، بایدها و نبایدهای توسعه درون‌زا و مروری بر تجربه‌های علمی مسئولیت اجتماعی در ایران و چالش‌های اجرایی برنامه‌های مسئولیت اجتماعی نیز در این سمینار یکروزه مورد برررسی قرار گرفت.

پژوهش تدوین راهنمای مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری از بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط شرکت پایش معدن هوشمند و با همکاری ایمیدرو آغاز شد و در حال حاضر در مراحل پایانی است. در همین راستا هدف از برگزاری این سمینار تبیین و تاکید بر مسئولیت اجتماعی معدن‌کاری و به اشتراک گذاشتن یافته‌های پژوهش مذکور است.